top of page

Grupo RALLY 101 MUSEOS

Público·152 miembros

Hutnikiewicz Od Czystej Formy Do Literatury Faktu Pdf EXCLUSIVE DownloadlKolejny tom Wielkiej Historii Literatury Polskiej. Ukazuje dzieje literatury polskiej w czasach Młodej Polski. Rozdziały: Europejski modernizm i Młoda Polska; Narodziny Młodej Polski; Poezja Młodopolska; Dramat i teatr młodopolski; Powieść i nowela; Krytyka literacka; historia literatury; Literatura dla dzieci i młodzieży; Literatura faktu; Literatura ludowa; Literatura obca w przekładach; Filozofia i historiografia; Bilans Młodej Polski i jej losy podzwonne.
Hutnikiewicz Od Czystej Formy Do Literatury Faktu Pdf Downloadl1 OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. Literatura podmiotu inaczej bibliografia podmiotowa - to spis tekstów kultury, które zostały wykorzystane w prezentacji, np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy. Literatura przedmiotu- inaczej bibliografia przedmiotowa to spis dokumentów dotyczących tematu prezentacji, np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne. OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Nazwisko i imię autora, Tytuł. Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. Bułhakow Michał, Mistrz i Małgorzata. Czytelnik, Warszawa Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem. PWN, Warszawa Białostocki Jan, Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. PWN, Warszawa 198 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ Tytuł. Red. Imię i nazwisko redaktora naczelnego, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jan Strzałko, Teresa Mosso -Pietraszewska, PWN, Warszawa 200 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) KSIĄŻKI Nazwisko i imię autora, Tytuł. [w:] Autor, Tytuł tomu. Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. Hutnikiewicz Artur, Ekspresjonizm. [w:] tegoż, Od czystej formy do literatury faktu. Wiedza Powszechna, Warszawa


Acerca de

¡Te damos la bienvenida al grupo! Puedes conectarte con otro...
bottom of page